เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566