Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 2/2561
 ตารางห้องเรียน 2/2561
- ระบบสืบค้นคำสั่ง
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรมภายใน
  • ข่าวสอบราคาจ้าง

   
 
   
 
     
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคัดเลอร์การ์ด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี พร้อมด้วยรางวัลพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และเงินรางวัล 150,000 บาท ในการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
   
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(โครงการ จ้างตัดชุดวงโยธวาฑิต ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)
- เรื่อง ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมโรงอาหาร
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ ๒๐๔/๒๗ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
 
     
 
 
     
 
 
พัฒนาโดย
นางสาวปุญญาพร ภาระบุญ

     
 
 
พัฒนาโดย
นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
   

 งานประกันคุณภาพ
 - SAR ปีการศึกษา 2556 
 - SAR ปีการศึกษา 2557
 
 - SAR ปีการศึกษา 2558
 -
SAR ปีการศึกษา 2559

 - เกณฑ์ความคาดหวัง 2560
 - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
รวมลิงค์ภายใน
 
 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com