Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 1/2560
 ตารางห้องเรียน 1/2560
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรมภายใน
  • ข่าวสอบราคาจ้าง

     
 
     
 
     
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิงในการแข่งขัน “กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์” ได้แก่ นางสาวชนิตา ยกศิริ และ นางสาวเรณู อาหลี ...
   
 
     
 
 
     
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน รหัสวิชา ว 30122 สารและสมบัติของสาร เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
 
   
   
 งานประกันคุณภาพ
 - SAR ปีการศึกษา 2556 
 - SAR ปีการศึกษา 2557
 
 - SAR ปีการศึกษา 2558
 - เกณฑ์ความคาดหวัง 2558
 - แผน ปีงบประมาณ 2559
 
รวมลิงค์ภายใน
 
 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com