ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 

 

 
กิจกรรม ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒...
 
          วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ยินดีต้อนรับ นางสาวมณีทิพอ่อนเกตุพล และนายฮาดี บินดู่เหล็ม ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ณ หอประชุม ภัคพิพิธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒           

     
 
     
 
     
     
 
 


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com