ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 

 

     
กิจกรรมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒...
 
           วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ด้วยประธานกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดี นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
ณ หอประชุม ภัคพิพิธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
     
 
     
 
     
 
 


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com