Responsive image
.col-sm-2

Responsive image
.col-sm-1
     โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวปัณฑารีย์ กลับกลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้าทีทีบี ครั้งที่ 50 ประจำพุทธศักราช 2565” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     ฝึกซ้อมโดย : ครูโสภา เพชรสวัสดิ์ และครูอนรรฆมณี พรมเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

post : sitah-02-11-65
.col-sm-1
.col-sm-2
Responsive image